Kontakty

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA WEBU KORONAVIRUS.MZCR.CZ


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

 
Kontakty

Odbor hygieny dětí a mladistvých

Adresa: Měšická 646/5,190 00 Praha 9

 • Ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých
  • Jméno, Příjmení: Ing. Anna Füleová
  • Telefon: +420 281 000 427
  • E-mail: anna.fuleova@hygpraha.cz

Oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Centrum, Východ a Jih

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Magda Čermáková
  • Telefon: +420 281 000 444
  • E-mail: magda.cermakova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Praha 4, 11, Kunratice, Šeberov, Libuš, Křeslice
  • Jméno, Příjmení: Bc. Jiří Polanský
  • Telefon: + 420 281 000 431
  • E-mail: jiri.polansky@hygpraha.cz
    
  • Praha 4, 11, Kunratice, Šeberov, Libuš, Křeslice
  • Jméno, Příjmení: Ing. Eliška Kozová
  • Telefon: + 420 281 000 446
  • E-mail: eliska.kozova@hygpraha.cz
    
  • Praha 4, 12
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Bc. Kateřina Jedličková
  • Telefon: + 420 281 000 420
  • E-mail: katerina.jedlickova@hygpraha.cz
    
  • Praha 7
  • Jméno, Příjmení: Bc. Kateřina Malinová
  • Telefon: + 420 281 000 421
  • E-mail: katerina.malinova@hygpraha.cz
    
  • Praha 7
  • Jméno, Příjmení: Alena Ličková, DiS.
  • Telefon: + 420 281 000 436
  • E-mail: alena.lickova@hygpraha.cz
    
  • Praha 10, 15
  • Jméno, Příjmení: Renáta Barková
  • Telefon: + 420 281 000 468
  • E-mail: renata.barkova@hygpraha.cz
    
  • Praha 2, 10, 22
  • Jméno, Příjmení: Daniela Vondráková
  • Telefon: + 420 281 000 437
  • E-mail: daniela.vondrakova@hygpraha.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Bc. Vladimíra Jansová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení
  • Telefon: + 420 281 000 453
  • E-mail: vladimira.jansova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Praha 3
  • Jméno, Příjmení: Ing. Lucie Kubátová
  • Telefon: + 420 281 000 425
  • E-mail: lucie.kubatova@hygpraha.cz
    
  • Praha 5, 16, 17
  • Jméno, Příjmení: Bc. Kristýna Pekárková
  • Telefon: + 420 281 000 454
  • E-mail: kristyna.pekarkova@hygpraha.cz
    
  • Praha 5, 13, 1
  • Jméno, Příjmení: Bc. Vladimíra Jansová
  • Telefon: + 420 281 000 453
  • E-mail: vladimira.jansova@hygpraha.cz
    
  • Praha 6
  • Jméno, Příjmení: MUDr. et Mgr. Kamelija Kalčeva-Božkova
  • Telefon:+420 281 000 439
  • E-mail: kamelija.bozkova@hygpraha.cz
    
  • Praha 8
  • Jméno, Příjmení: Andrea Röslerová
  • Telefon: + 420 281 000 449
  • E-mail: andrea.roslerova@hygpraha.cz
    
  • Praha 9, 18
  • Jméno, Příjmení: Eva Choutková
  • Telefon: + 420 281 000 451
  • E-mail: eva.choutkova@hygpraha.cz
    
  • Praha 14, 19, 20, 21
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jakub Pácal
  • Telefon: + 420 281 000 429
  • E-mail: jakub.pacal@hygpraha.cz