Kontakty


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

 

 
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ

Adresa: Rytířská 404/12, 110 00, Praha 1

 • Ředitel odboru hygieny obecné a komunální
  • Jméno, příjmení: Ing. Eva Moravcová
  • Telefon.: +420 296 336 755
  • e-mail: eva.moravcova@hygpraha.cz

Oddělení hygieny obecné a komunální (ústředí), Rytířská 404/12, Praha 1

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Ondřej Dobisík
  • Telefon.:  +420 296 336 756
  • e-mail: ondrej.dobisik@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Ing. Jiří Hanzl
  • Telefon: +420 296 336 792
  • e-mail: jiri.hanzl@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Milada Colonová, DiS
  • Telefon: +420 296 336 705
  • e-mail: milada.colonova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Helena Codlová, DiS
  • Telefon: +420 296 336 705
  • e-mail: helena.codlova@hygpraha.cz  
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Vladimíra Zárubová
  • Telefon.: +420 296 336 754
  • e-mail: vladimira.zarubova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Kristýna Šaldová
  • Telefon.: +420  296 336 757
  • e-mail: kristyna.saldova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Jakub Janota
  • Telefon: +420 296 336 783
  • e-mail: jakub.janota@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Martin Štěpán
  • Telefon: +420 296 336 756
  • e-mail: martin.stepan@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Helena Mikulášová
  • Telefon: +420 296 336 753
  • Email: helena.mikulasova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Kristina Benová, DiS.
  • Telefon: +420 296 336 751
  • Email: kristina.benova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Alena Štefanová
  • Telefon: +420 296 336 783
  • Email: alena.stefanova@hygpraha.cz
    

Oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Centrum, tř. Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Tereza Obrdlíková
  • Telefon: +420 233 087 736
  • e-mail: tereza.obrdlikova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Iveta Dostalíková
  • Telefon: +420 233 087 737
  • e-mail: iveta.dostalikova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Renata Kučerová
  • Telefon: +420 233 087 734
  • e-mail: renata.kucerova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Jana Koldová, DiS.
  • Telefon: +420 233 087 732
  • e-mail: jana.koldova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Eva Břízová
  • Telefon: +420 233 087 730
  • e-mail: eva.brizova@hygpraha.cz

Oddělní hygieny obecné a komunální pobočky Jih, Němčická 1112/8, Praha 4

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Jarmila Herbrychová
  • Telefon: +420 241 010 314 
  • e-mail: jarmila.herbrychova@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Pavel Jurčík
  • Telefon: +420 241 010 315
  • e-mail: pavel.jurcik@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Kateřina Humpová
  • Telefon: +420 241 010 313
  • e-mail: katerina.humpova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Alice Barešová
  • Telefon: +420 241 010 315
  • e-mail: alice.baresova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Mašková
  • Telefon: +420 
  • e-mail: katerina.maskova@hygpraha.cz

Oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Sever, Měšická 646/5, Praha 9

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Bc. Radka Štujová
  • Telefon: +420 281 000 438
  • e-mail: radka.stujova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Eva Koubková
  • Telefon: +420 281 000 432
  • e-mail: eva.koubkova@hygpraha.cz  
    
  • Jméno, příjmení: MUDr. Ladislav Emberger
  • Telefon: +420 281 000 455
  • e-mail: ladislav.emberger@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Mgr. Marie Dušková
  • Telefon: +420 281 000 448
  • e-mail: marie.duskova@hygpraha.cz

Oddělní hygieny obecné a komunální pobočky Východ, Rybalkova 293/39, Praha 10

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: MUDr. Iva Chmelová
  • Telefon: +420 271 087 154
  • e-mail: iva.chmelova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Iva Bendlová
  • Telefon: +420 271 087 251
  • e-mail: iva.bendlova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Petra Šišková, DiS.
  • Telefon: +420 271 087 149
  • e-mail: petra.siskova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Veronika Truksová
  • Telefon: +420 271 087 113
  • e-mail: veronika.truksova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Jana Kotková
  • Telefon: +420 271 087 155
  • e-mail: jana.kotkova@hygpraha.cz
    

Oddělní hygieny obecné a komunální pobočky Západ, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: Ing. Martina Uchytilová
  • Telefon: +420 233 087 757
  • e-mail: martina.uchytilova@hygpraha.cz
 • Odborní pracovníci
  • Jméno, příjmení: Irena Novotná
  • Telefon: +420 233 087 788
  • e-mail: irena.novotna@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Dominika Rollová
  • Telefon: +420 233 087 738
  • e-mail: dominika.rollova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Renáta Šálová
  • Telefon: +420 233 087 779
  • e-mail: renata.salova@hygpraha.cz

Oddělení hygieny obecné a komunální pobočky Severozápad, Nechanského 590/1, Praha 6

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, příjmení: RNDr. Robert Daniš
  • Telefon: +420 235 365 520
  • e-mail: robert.danis@hygpraha.cz
    
 • Odborní pracovníci 
  • Jméno, příjmení: MUDr. Jitka Klemová
  • Telefon:+420 235 365 828
  • e-mail: jitka.klemova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Bc. Jitka Musilová, Dis. 
  • Telefon: +420 235 365 523
  • e-mail: jitka.musilova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ing. Jana Vodová
  • Telefon: +420 235 365 828
  • e-mail: jana.prymusova@hygpraha.cz