Kontakty

KOMPLEXNÍ INFORMACE K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA WEBU KORONAVIRUS.MZCR.CZ


INFORMAČNÍ LINKA 1221 KE KORONAVIRU

 

 
Kontakty

Odbor ekonomicko-provozních činností

 • Ředitelka odboru ekonomicko-provozních činností
  • Jméno, Příjmení: Ing. Božena Malíčková
  • Telefon: +420 296 336 732
  • E-mail: bozena.malickova@hygpraha.cz
 • Manažer kybernetické bezpečnosti
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Zdeněk Skřivánek
  • Telefon: +420 296 336 787
  • E-mail: zdenek.skrivanek@hygpraha.cz
    
 • Asistentka ředitelky odboru ekonomicko-provozních činností
  • Jméno, Příjmení: Jana Rošková
  • Telefon: +420 296 336 784
  • E-mail: jana.roskova@hygpraha.cz

Oddělení ekonomiky

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Jarmila Valešová
  • Telefon: +420 296 336 725
  • E-mail: jarmila.valesova@hygpraha.cz
 • Účetní
  • Jméno, Příjmení: Marie Bichlerová
  • Telefon: + 420 296 336 738
  • E-mail: marie.bichlerova@hygpraha.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Lenka Kochánková
  • Telefon: +420 296 336 738
  • E-mail: lenka.kochankova@hygpraha.cz
                                               
 • Mzdová účetní
  • Jméno, Příjmení: Alena Svobodová
  • Telefon: +420 296 336 719
  • E-mail: alena.svobodova@hygpraha.cz
    
 • Účetní - pokladna
  • Jméno, Příjmení: Alena Bláhová
  • Telefon: +420 296 336 777
  • E-mail: alena.blahova@hygpraha.cz
    
 • Rada pro zadávání veřejných zakázek
  • Jméno, Příjmení: Ing. Martina Zahradníková
  • Telefon: +420 296 336 722
  • E-mail: martina.zahradnikova@hygpraha.cz

Oddělení provozně organizační

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Marek Vitouš, DiS.
  • Telefon: +420 296 336 741
  • E-mail: marek.vitous@hygpraha.cz
 • IT - Správce informačních a komunikačních technologií
  • Jméno, příjmení: Pavel Karas
  • Telefon: + 420 296 336 724
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
  • Jméno, příjmení: Ondřej Karaman
  • Telefon: + 420 296 336 723
  • E-mail: it@hygpraha.cz
    
 • Referent majetkové správy
  • Jméno, Příjmení: Markéta Procházková
  • Telefon: +420 296 336 784
  • E-mail: marketa.prochazkova@hygpraha.cz
    
 • Dopravní referent
  • Jméno, Příjmení: Svatopluk Samler 
  • Telefon: +420 296 336 779
  • E-mail: svatopluk.samler@hygpraha.cz