Odkazy

 

Ministerstvo zdravotnictví  ČR http://www.mzcr.cz
Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz
Evropské centrum infekčních nemocí http://ecdc.europa.eu/
Databáze monitoringu infekčních onemocnění http://www.promedmail.org/
Světová zdravotnická organizace http://www.who.cz