Související odkazy

Ministerstvo zdravotnictví  ČR http://www.mzcr.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Praze www.zupraha.cz/
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz
Krajský úřad Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz/portal
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz/
Cenia (Česká informační agentura životního prostředí) www.cenia.cz/__C12571B20041F1F4.nsf/index.html
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz/(dgfq1syrhys0ry55qvzql02n)/Default.aspx
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz/
Ministerstvo dopravy www.ministerstvodopravy.cz/
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz/
Portál veřejné správy portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/6966/place
Světová zdravotnická organizace www.who.int/en/
EPA United States Enviromental Protection Agency www.epa.gov/