Související odkazy

Státní zdravotní ústav Praha:


www.szu.cz
http://www.szu.cz/publikace/zdravotne-vychovne-materialy
www.zdravaskolnijidelna.cz


Ministerstvo zdravotnictví ČR


www.mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/Verejne/
www.taboryinfo.cz
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/zdravi-2020_3016_5.html


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 


www.msmt.cz
http://rejskol.msmt.cz/ - školský rejstřík


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


www.mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/cs/19908  - dětské skupiny


Ministerstvo vnitra ČR


www.mvcr.cz
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ - Sbírka zákonů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz - rejstřík ekonomických subjektů


Světová zdravotnická organizace


www.who.cz


3. lékařská fakulta Praha


http://www.lf3.cuni.cz/