Předměty běžného užívání

11.02.2021

Zdravotně závadné hrnečky se na tuzemském trhu neobjeví

Společná tisková zpráva Celní správy ČR, Celního úřadu pro hlavní město Prahu a Hygienické stanice hlavního města Prahy

Celý článek

03.09.2021

Pražští celníci zajistili půl tuny brček na pití

Půl tuny závadných nápojových brček objevili pražští celníci při kontrole kontejnerové zásilky z Číny na pracovišti v Praze Uhříněvsi. Brčka byla deklarovaná jako bambusová, při bližším zkoumání však vyšlo najevo, že je to nepravdivá informace.

Celý článek

03.03.2021

Zákaz uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambusová nebo jiná nepovolená rostlinná vlákna

HSHMP upozorňuje, že dovozci a distributoři nebudou moci dovážet a uvádět na trh plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které obsahují nepovolená a doposud nikdy neschválená rostlinná vlákna. Nejsou v souladu s evropskými předpisy.

Celý článek

11.11.2020

Dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky a Hongkongu

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informaci určenou dovozcům plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Čínské lidové republiky a Hongkongu.

Celý článek

11.11.2020

UPOZORNĚNÍ PRO DOVOZCE MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO STYKU S POTRAVINAMI (FCM) - PLASTOVÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ Z POLYAMIDU A MELAMINU Z ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY A HONGKONGU NA POVINNOST VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU TRACES – NT

HSHMP upozorňuje, že došlo k zavedení elektronických verzí Společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD => CHED") v rámci systému TRACES NT (Trade Control and Expert Systém New Technology).

Celý článek

01.07.2020

Oznamovací povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na povinnost pro výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.

Celý článek

08.01.2020

Azbestová vlákna při kontrole obsahu vybraných kosmetických výrobků pražští hygienici neobjevili

Hygienická stanice hlavního města Prahy loni prioritně prověřovala dětské a dekorativní tuhé pudry z hlediska obsahu azbestových vláken. Stalo se tak v návaznosti na medializaci problematiky v USA.

Celý článek

12.12.2019

Upozornění pro provozovatele stravovacích služeb a dovozce materiálů a předmětů pro styk s potravinami

HSHMP upozorňuje, že od 14. 12. 2019 začnou platit nová pravidla pro dovoz materiálů a předmětů pro styk s potravinami ze třetích zemí. Od tohoto dne se použije nové nařízení o úředních kontrolách, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Celý článek

08.10.2019

Pražští hygienici zapojeni do celoevropského procesu výměny odborných zkušeností: na studijní pobyt na pražskou hygienu přijíždějí kolegové z Černé Hory

Hygienickou stanici hlavního města Prahy navštíví ve dnech 9. až 11. října delegace kolegů z dozorového orgánu Černé Hory. Pražští hygienici budou kolegům předávat své zkušenosti získané z oblasti státního zdravotního dozoru v naší metropoli.

Celý článek

25.09.2019

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret / vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje informaci Ministerstva zdravotnictví ČR k používání e-cigaret/vapovacích zařízení v souvislosti s varováním amerického CDC.

Celý článek


1 2 3