Proč si vybrat právě HSHMP

Naši zaměstnanci se podílejí na tom, aby HSHMP byla úřadem 21. století otevřeným Vám občanům a připraveným řešit Vaše problémy a případný zájem o pracovní uplatnění na HSHMP.

 

 

Co se stane, když nás oslovíte?

 

Svoji nabídku na zaměstnání a uplatnění v Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zasílejte výhradně na kontakty uvedené v nabízené pracovní pozici.

 

Vaši nabídku na aktuálně vypisovanou pracovní pozici zařazujeme ihned do výběrového řízení, která aktuálně probíhá.

 

Následuje 1. kolo výběrového řízení, kdy jsou zaslané životopisy vytříděny. Následně Vám bude oddělením personálním sděleno, zda jste postoupili do dalšího kola či nikoliv.

 

Pokud postoupíte do dalšího kola, pozveme Vás na osobní pohovor. Toho se většinou zúčastní personalista a Váš budoucí nadřízený. Standardně se skládá z osobního pohovoru, zjištění Vašich profesních zkušeností, zájmu o nabízenou pozici, zjištění Vašich zkušeností a dalších osobnostních předpokladů. Doba pohovoru se pohybuje řádově okolo 15 až 30 minut. V některých případech může být součástí tohoto kola i písemný test.

 

Výběrová řízení probíhají většinou ve dvou kolech. O výsledku pak účastníky informujeme telefonicky nebo emailem.

 

Výše byl popsaný postup při obsazování volné pracovní pozice v zákoníku práce. Nově od 1. 7. 2015 platí pro obsazování volných pozic na HSHMP také příslušná ustanovení zákona o státní službě (dále jen "služební zákon"). Služební zákon jasně stanoví postup, podle kterého HSHMP tato výběrová řízení pořádá. Doporučujeme přesně se řídit uvedenými požadavky v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa.

 

Děkujeme za Váš zájem o uplatnění na HSHMP.

 

V Praze dne 19. 4. 2016

 

Oddělení personální