Ptačí chřipka a činnost Hygienické stanice hlavního města Prahy

Vážení občané a návštěvníci našich webových stránek,


s ohledem na aktuální nákazovou situaci v Praze a s ohledem na vyhlášení mimořádných veterinárních opatření formou nařízení Státní veterinární správy (dále jen „SVS“) k stanovení pásma dozoru v některých částech území hlavního města Prahy, konkrétně MČ Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice si Vás dovolujeme seznámit s kroky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“), které v problematice ptačí chřipky podnikáme.

 

V první řadě jde o zajištění ochrany zdraví Vás, občanů hlavního města Prahy. Důležité je, že u chřipky kmene H5N8  (ptačí chřipka) nebyl dosud zaznamenán přenos na člověka, přesto jsou osoby v přímém kontaktu s nemocným sledovány u svého registrujícího praktického lékaře, a v případě, objeví-li se klinické příznaky chřipky (teplota, kašel, bolest v krku…) jsou vyšetřeny. Pravděpodobnost možné nákazy pro osoby provádějící veterinární opatření za využití všech osobních ochranných pomůcek, které mají k dispozici je nulová.


V souvislosti s rizikem ptačí chřipky spolupracuje HSHMP s Městskou veterinární správou Státní veterinární správy v Praze (dále "MěVS"), kde je aktivním účastníkem nákazové komise. Nákazová komise MěVS se schází za zvýšeného rizika výskytu nebezpečné nákazy. První jednání této komise v souvislosti s ptačí chřipkou se uskutečnilo ve čtvrtek 12. 1. 2017, kdy byli účastníci seznámeni s veterinárními opatřeními, která byla nařízena na území hlavního města Prahy. Je třeba si uvědomit, že ne každý uhynulý pták v současném mrazivém počasí uhynul na ptačí chřipku. V Praze je zajištěna likvidace uhynulého ptactva, kterou lze nahlásit MěVS na emailovou adresu posta.kvsa@svscr.cz, nebo telefonicky na 720 995 214, případně Městské policii hlavního města Prahy.


Mezi další organizace, s nimiž HSHMP v této věci úzce spolupracuje, patří  Magistrát hlavního města Prahy - odbor krizového řízení, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a také Státní zdravotní ústav v Praze.

 

V Praze dne 12. 1. 2017

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

 

Bližší informace k ptačí chřipce lze nalézt na:
• http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-aktualni-nakazova-situace/
• http://www.mzcr.cz/dokumenty/ptaci-chripka-a-jeji-rizika_13248_1.html
• http://szu.cz/tema/prevence/ptaci-chripka-h5n8-diagnostika-a-opatreni-v-pripade
• http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_reaguje_na_vyskyt_ptaci_chripky.html
• http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/mimoradna_veterinarni_opatreni.html