Odkazy

Ministerstvo zdravotnictvi ČR                             

www.mzcr.cz

 

Státní zdravotní ústav                                          

www.szu.cz

 

 

Magistrát hlavního města Prahy

www.praha.eu

 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy          

www.zzshmp.cz

 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy                            

www.hzspraha.cz

 

Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy                             

www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx

 

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy ČR                           

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/praha/  

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz

 

Státní ústav radiační ochrany

http://www.suro.cz

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

http://www.sujchbo.cz

 

Správa státních hmotných rezerv

http://www.sshr.cz