Úřední deska

20.11.2021

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 22. 11. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 22. 11. 2021

Celý článek

19.11.2021

Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021

Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021

Celý článek

19.11.2021

Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021

Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021

Celý článek

19.11.2021

Mimořádná opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, a Stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích a v dalších ústavech, obojí s účinností od 22. 11. 2021

Mimořádná opatření – Stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence, v zařízeních pro zajištění cizinců, obojí s účinností od 22.11.2021

Celý článek

16.11.2021

Změna mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16. 11. 2021

Změna mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16. 11. 2021

Celý článek

16.11.2021

Nebezpečný výrobek: nafukovací rukávky ARM CIRCLE,ITEM NO:PBN161E-H15-9

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Oddělení PBU

Celý článek

13.11.2021

Mimořádné opatření a Změny mimořádných opatření týkající se testování, očkování a ochrany dýchacích cest

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje Mimořádná opatření a Změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12.11. 2021 s platností od 15. listopadu 2021

Celý článek

13.11.2021

Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021

Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021

Celý článek

13.11.2021

Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 15. 11. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 15. 11. 2021

Celý článek

12.11.2021

Oznámení o omezení provozu pobočky Centrum a Západ, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7, z důvodu oprav objektu.

Hygienická stanice HMP oznamuje omezení provozu pobočky Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7, z důvodu oprav objektu, v termínu 15. - 19. 11. 2021. Více viz v přiloženém oznámení. Marek Vitouš, DiS., vedoucí oddělení provozně organizačního

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...