Úřední deska

31.08.2021

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. 9. 2021

HSHMP publikuje Zrušení obsolentních mimořádných opatření MZ ČR z roku 2020 a z roku 2021, a Zrušení ochranného opatření MZ ČR ze dne 17. 8. 2021 ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, vše s účinností od 1. 9. 2021

Celý článek

31.08.2021

Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, a Ochranné opatření – nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, obě s účinností od 1. 9. 2021

HSHMP publikuje Ochranné opatření, týkající se stanovení podmínek pro vstup na území ČR a Ochranné opatření - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, obě opatření s účinností od 1. 9. 2021

Celý článek

31.08.2021

Mimořádné opatření MZ ČR – testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, a Mimořádné opatření MZ ČR – testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, obě s účinností od 1. 9. 2021

HSHMP publikuje Mimořádné opatření MZ ČR – testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, a Mimořádné opatření MZ ČR – testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, obě s účinností od 1. 9. 2021

Celý článek

30.08.2021

Nebezpečný výrobek: panenka Beauty Girl, HAPPY PARTNER! FASHION, No.1805

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Oddělení PBU

Celý článek

28.08.2021

Změna mimořádného opatření MZ ČR ze dne 30. 7. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31. 8. 2021

HSHMP publikuje Změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 30. července 2021, týkajícího se ochrany dýchacích cest, s účinností od 31. srpna 2021

Celý článek

28.08.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 30. 8. 2021

HSHMP publikuje Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30. srpna 2021

Celý článek

27.08.2021

Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1. 9. 2021 do odvolání

HSHMP publikuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1. 9. 2021 do odvolání

Celý článek

21.08.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23. 8. 2021

HSHMP publikuje Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 23. srpna 2021

Celý článek

21.08.2021

Mimořádné opatření – stanovení podmínek pro osobní přítomnost osob při vzdělávání a při poskytování ubytování studentů s účinností od 31. 8. 2021

HSHMP publikuje Mimořádné opatření stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů s účinností od 31.8.2021

Celý článek

20.08.2021

Oznámení o ztrátě služebního průkazu

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost o ztrátě služebního průkazu

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...