Podpora zdraví a zdravotní politika

Interaktivní hry, přednášky a besedy


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) nabízí realizaci interaktivních her pro žáky a studenty a dále přednášky a besedy se zaměřením na podporu zdravého životního stylu obyvatel hlavního města Prahy.

Pro žáky ZŠ a SŠ realizujeme na území hl. m. Prahy interaktivní projekt primární prevence „Hrou proti AIDS“ a program zaměřený na prevenci kouření „JÁ nekouřím, a vím proč“.

Pro rodiče/osoby pečující o předškolní děti nabízíme možnost uspořádat besedu s lékařem zaměřenou na prevenci dětských úrazů.

Pro nejstarší generaci nabízíme přednášku zaměřenou na podporu „aktivního stárnutí“, zdravý životní styl a prevenci úrazů.

Nabídky s konkrétním zaměřením jednotlivých aktivit a přihlášku na akci včetně kontaktů na realizátory naleznete v přílohách.

V Praze dne 30. 4. 2018

Mgr. Zbyněk Boublík
vedoucí kanceláře ředitele a tiskový mluvčí

Přílohy: