Zajištění dostupnosti ředitele a epidemiologa HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy oznamuje kontaktní osoby zajišťující komunikaci s Operačním a informačním střediskem ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS MV GŘ HZS ČR) k zajištění plnění úkolů stanovených dohodou o spolupráci k zajišťování, předávání a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události s výskytem infekčních nemocí.

Bližší informace v přiloženém dokumentu.

V Praze dne 23. 6. 2022

Blanka Omelková

sekretariát ředitelky HSHMP

Přílohy: