Kontakty Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (Rytířská)
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ivana Pospíšilová Asistentka +420 296 336 713 ivana.pospisilova@hygpraha.cz
Ing. Pavel Zikl Ředitel odboru +420 296 336 749 pavel.zikl@hygpraha.cz
Oddělení hygieny výživy
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Hana Kunstovná  Vedoucí oddělení +420 296 336 748 hana.kunstovna@hygpraha.cz
Dana Bauerová Odborný pracovník +420 296 336 746 dana.bauerova@hygpraha.cz
Bc. Lenka Šmídová  Odborný pracovník +420 296 336 730 lenka.smidova@hygpraha.cz
Bc. Lenka Peclinovská DiS. Odborný pracovník +420 296 336 730 lenka.peclinovska@hygpraha.cz
Ing. Lenka Křivská Odborný pracovník +420 296 336 747 lenka.krivska@hygpraha.cz
Ing. Luděk Veselý Odborný pracovník +420 296 336 729 ludek.vesely@hygpraha.cz
Petra Bůžková Odborný pracovník +420 296 336 764 petra.buzkova@hygpraha.cz
Bc. Valentina Banďouchová Odborný pracovník +420 296 336 747 valentina.bandouchova@hygpraha.cz
Mgr. Marie Dušková Odborný pracovník +420 296 336 783 marie.duskova@hygpraha.cz
Oddělení hygieny předmětů běžného užívání
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Marie Voleníková Vedoucí oddělení +420  296 336 740 marie.volenikova@hygpraha.cz
Bc. Andrea Jíchová Odborný pracovník +420 296 336 717 andrea.jichova@hygpraha.cz
Ing. Daniela Liberská Odborný pracovník +420 296 336 795 daniela.liberska@hygpraha.cz
Ing. Eva Butzke Odborný pracovník +420 296 336 793 eva.butzke@hygpraha.cz
Ing. Štěpán Čermák Odborný pracovník +420 296 336 795 stepan.cermak@hygpraha.cz
Lucie Sedláčková, DiS. Odborný pracovník +420 296 336 717 lucie.sedlackova@hygpraha.cz
Ing. Pavla Janková Odborný pracovník +420 296 336 793 pavla.jankova@hygpraha.cz
Ing. Beatrice Giampaglia Odborný pracovník +420 296 336 795 beatrice.giampaglia@hygpraha.cz
Bc. Hana Ramischová Odborný pracovník +420 296 336 717 hana.ramischova@hygpraha.cz
Odbor hygieny výživy - Centrum
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Martina Haugwitzová Vedoucí oddělení +420 233 087 717 martina.haugwitzova@hygpraha.cz
Lenka Lázinková Odborný pracovník +420 233 087 747 lenka.lazinkova@hygpraha.cz
Helena Buřičová Odborný pracovník +420 233 087 745 helena.buricova@hygpraha.cz
Ing. Jana Šeráková Odborný pracovník +420 233 087 744 jana.serakova@hygpraha.cz
Bc. Adéla Čejková Odborný pracovník +420 233 087 748 adela.cejkova@hygpraha.cz
Barbora Vígová  Odborný pracovník +420 233 087 735 barbora.vigova@hygpraha.cz
Bc. Michaela Němcová  Odborný pracovník +420 233 087 774 michaela.nemcova@hygpraha.cz
Odbor hygieny výživy - Západ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Lucie Mathauserová Vedoucí oddělení +420 233 087 766 lucie.mathauserova@hygpraha.cz
Michaela Kuraňková DiS. Odborný pracovník +420 233 087 746 michaela.kurankova@hygpraha.cz
Irena Kulvejtová Odborný pracovník +420 233 087 789 irena.kulvejtova@hygpraha.cz
Ing. Karolína Borufková Odborný pracovník +420 233 087 742 karolina.novakova@hygpraha.cz
Ing. Tereza Furiková Odborný pracovník +420 233 087 780 tereza.furikova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Milena Forejtová Vedoucí oddělení +420 235 361 115 (linka 34) milena.forejtova@hygpraha.cz
Jana Šiková Odborný pracovník +420 235 361 115 (linka 34) jana.sikova@hygpraha.cz
Radka Chytrá DiS Odborný pracovník +420 235 361 115 (linka 34) radka.chytra@hygpraha.cz
Ing. Šárka Altmannová Odborný pracovník +420 235 361 115 sarka.altmannova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Kateřina Dvořáková DiS. Vedoucí oddělení +420 281 000 426 katerina.dvorakova@hygpraha.cz
Bc. Blanka Janečková Odborný pracovník +420 281 000 443 blanka.janeckova@hygpraha.cz
Bc. Andrea Zedníková, DiS. Odborný pracovník +420 281 000 422 andrea.zednikova@hygpraha.cz
Ing. Aleška Daďová Odborný pracovník +420 281 000 442 aleska.dadova@hygpraha.cz
Ing. Aneta Blažková Odborný pracovník +420 281 000 424 aneta.blazkova@hygpraha.cz
Ing. Olga Mikulová Odborný pracovník +420 281 000 442 olga.mikulova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Koželouhová Dagmar Vedoucí oddělení +420 271 087 146 dagmar.kozelouhova@hygpraha.cz
Blažena Hradecká Odborný pracovník +420 271 087 210 blazena.hradecka@hygpraha.cz
MVDr. Jan Rumíšek Odborný pracovník +420 271 087 114 jan.rumisek@hygpraha.cz
Ing. Lenka Kabátová Odborný pracovník +420 271 087 148 lenka.kabatova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Jiří Pěkný Vedoucí oddělení +420 241 010 345 jiri.pekny@hygpraha.cz
Kateřina Kotašková Lamková DiS. Odborný pracovník +420 241 010 340 katerina.kotaskova-lamkova@hygpraha.cz
Daniela Krossová DiS. Odborný pracovník +420 241 010 344 daniela.krossova@hygpraha.cz
Magdalena Zemanová Odborný pracovník +420 241 010 342 magdalena.zemanova@hygpraha.cz
Eva Kalibová Odborný pracovník +420 241 010 344 eva.kalibova@hygpraha.cz
Ing. Kateřina Kindlová Odborný pracovník +420 241 010 339 katerina.kindlova@hygpraha.cz