Odbor hygieny obecné a komunální

Odkazy


Ministerstvo zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Praze - http://www.zupraha.cz/

Státní zdravotní ústav - http://www.szu.cz

Krajský úřad Středočeského kraje - http://www.kr-stredocesky.cz/portal

Ministerstvo životního prostředí - http://www.mzp.cz/

Cenia (Česká informační agentura životního prostředí) - http://www.cenia.cz/

Česká inspekce životního prostředí - http://www.cizp.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj - https://www.mmr.cz/

Ministerstvo dopravy - https://www.ministerstvodopravy.cz/

Ministerstvo vnitra - https://www.mvcr.cz/

Portál veřejné správy - portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/6966/place

Světová zdravotnická organizace - http://www.who.int/en/

United States Enviromental Protection Agency - http://www.epa.gov/