Odbor hygieny obecné a komunální

Odkazy


Ministerstvo zdravotnictví ČR – http://www.mzcr.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Praze – http://www.zupraha.cz/

Státní zdravotní ústav – http://www.szu.cz

Krajský úřad Středočeského kraje – http://www.kr-stredocesky.cz/portal

Ministerstvo životního prostředí – http://www.mzp.cz/

Cenia (Česká informační agentura životního prostředí) – http://www.cenia.cz/

Česká inspekce životního prostředí – http://www.cizp.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj – https://www.mmr.cz/

Ministerstvo dopravy – https://www.ministerstvodopravy.cz/

Ministerstvo vnitra – https://www.mvcr.cz/

Portál veřejné správy – portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/6966/place

Světová zdravotnická organizace – http://www.who.int/en/

United States Enviromental Protection Agency – http://www.epa.gov/