Odbor protiepidemický

Koronavirus


Zkrácení izolací a karantén na 5 dnů začíná platit až od úterý 11. ledna 2022, do té doby platí lhůta 14denní

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) upozorňuje širokou veřejnost, že změna pravidel pro karantény a izolace osob s pozitivním testem na virus SARS-CoV-2, s příznaky nemoci covid-19 a pro jejich významné epidemické kontakty začíná platit až od úterý 11. ledna 2022. Příslušný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví obsahující příslušné novinky a projednaný 5. ledna 2022 vládou České republiky vstoupí v účinnost právě v úterý 11. ledna 2022. Do té doby se nařizování izolací a karantén řídí předchozími pravidly.

Ke změně pravidel dochází v reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty.

Na základě metodického pokynu k nařízení karantény a izolace se doba karantény i izolace zkrátí od 11. ledna na 5 dnů ode dne prvního odběru prvního pozitivního testu. Osoby, kterým byla karanténa a izolace ukončena po 5 dnech, jsou povinné ještě následujících 5 dní nosit respirátor.

V Praze 10. 1. 2022

HSHMP