Podpora zdraví a zdravotní politika

Odkazy


Ministerstvo zdravotnictví

http://www.mzcr.cz/

 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO)

http://www.who.int/en/

 

Kancelář WHO v České republice

http://www.who.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/

 

Magistrát hlavního města Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

 

Zdravotnický portál města Prahy

http://zdravotni.praha.eu/jnp/

 

Národní síť zdravých měst

http://www.nszm.cz/

 

Škola podporující zdraví

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

 

Školní informační kanál – moderní forma primární prevence

http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/skolni-informacni-kanal-moderni-forma-primarni-prevence

 

Podnik podporující zdraví

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1

 

Národní program boje proti AIDS

http://www.prevencehiv.cz/

 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

http://www.drogy-info.cz/

 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

http://www.emcdda.europa.eu/

 

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

http://www.slzt.cz/

 

BESIP

http://www.ibesip.cz/